Cách sử dụng đất trồng hoa trong chậu hoa

Đất là nguyên liệu cơ bản để nuôi trồng hoa, là nơi nuôi dưỡng rễ hoa, là nguồn cung cấp dinh dưỡng, nước và không khí.Rễ cây hút chất dinh dưỡng từ đất để nuôi và tự phát triển mạnh.

Đất được cấu tạo bởi các chất khoáng, chất hữu cơ, nước và không khí.Các khoáng chất trong đất ở dạng hạt và có thể được chia thành đất cát, đất sét và đất thịt theo kích thước hạt.

Cát chiếm hơn 80% và đất sét chỉ chiếm dưới 20%.Cát có ưu điểm là lỗ rỗng to và thoát nước êm.Nhược điểm là giữ nước kém và dễ bị khô.Vì vậy, cát là nguyên liệu chính để chuẩn bị đất nuôi.Độ thoáng khí tốt, dùng làm ma trận cắt, dễ bén rễ.Do hàm lượng phân bón trong đất cát thấp, nên bón thêm phân hữu cơ cho hoa trồng trên đất này để cải tạo đặc tính của đất cát.Đất cát pha hấp thụ ánh sáng và nhiệt mạnh, nhiệt độ đất cao cây sinh trưởng mạnh, ra hoa sớm.Cũng có thể đặt cát dưới đáy chậu làm lớp thoát nước.

Đất sét chiếm hơn 60% và cát ít hơn 40%.Đất mịn và dính, và bề mặt đất nứt thành từng khối khi khô hạn.Rất phiền phức trong canh tác và quản lý, dễ đóng rắn và thoát nước kém.Xới đất, tiêu úng kịp thời.Nếu xử lý đúng cách, hoa có thể phát triển tốt và nở nhiều hơn.Vì đất sét có khả năng phân bón và giữ nước tốt nên tránh được sự thất thoát nước và phân bón.Hoa phát triển chậm trong đất này và cây ngắn và khỏe.Khi trồng hoa trên đất sét nặng, cần trộn thêm đất lá mục, đất mùn hoặc đất cát để cải tạo đặc tính.Việc đảo đất và tưới tiêu mùa đông được thực hiện vào mùa đông để làm tơi đất và thuận lợi cho việc canh tác.

Đất thịt là loại đất nằm giữa đất cát và đất sét, hàm lượng của đất cát và đất sét lần lượt chiếm một nửa.Những loại có nhiều cát hơn được gọi là cát pha hay đất thịt nhẹ.Những loại có nhiều đất sét hơn được gọi là đất sét pha hoặc mùn nặng.

Ngoài 3 loại đất trồng hoa trên, để đạt được mục đích nhất định có thể chuẩn bị thêm một số loại đất khác như đất mùn, đất than bùn, đất lá mục, đất cỏ thối, đất gỗ, đất bùn núi, đất chua, v.v.


Thời gian đăng: Jan-05-2022

Bản tin

Theo chúng tôi

  • sns01
  • sns02
  • sns03